DOKTER AAN HUIS

Huisbezoeken kunnen vanaf 8u00 aangevraagd worden op het nr 03-7714977 Indien mogelijk graag voor de middag.

HALLO MET DOKTER ...

Voor afspraken en inlichtingen ben ik telefonisch te bereiken tussen 8.00h en 19.00h op het nummer 03-7714977. Soms kan ik even niet opnemen omdat ik bezig ben met een onderzoek, probeer het wat later dan nog eens.

Het opvragen van resultaten gebeurt bij voorkeur tijdens of kort na het spreekuur. Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging. Indien u uitgebreide informatie wil, gelieve dan naar de raadpleging te komen.

ATTESTEN EN FORMULIEREN

Voor het invullen van de meeste formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Voor sportattesten is altijd een medisch onderzoek nodig, dit voor uw veiligheid en voor de medico-legale aansprakelijkheid van uw arts indien er, onverhoopt, iets mis zou gaan Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Wie een afwezigheids-attest voor school of werk nodig heeft dient vanaf de eerste ziektedag langs te komen.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Het opvragen van resultaten gebeurt bij voorkeur tijdens of kort na het spreekuur. Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging. Indien u uitgebreide informatie wil, gelieve dan naar de raadpleging te komen.

HOEVEEL IS HET?

BIJ VOORKEUR BETALEN MET BANCONTACT!!!

Vanaf 2023 wordt steeds de derdebetalersregeling toegepast, natuurlijk op voorwaarde dat uw mutualiteit in orde is. Wie verhoogde tegemoetkoming geniet betaalt 1 euro indien ingeschreven in de praktijk, zo niet 1,5 euro. Wie geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming betaalt 4 euro, of 6 euro indien niet ingeschreven.

Let op: voor niet-ingeschreven patienten geldt er vanaf 18.00 uur een avondsupplement van 4,6 euro.

Breng zeker altijd uw ID-kaart en voor de kindjes kids-ID of ISI-plus-kaart mee, zo niet kan de derdebetalersregeling niet toegepast worden.

De prijs voor een huisbezoek bedraagt 45,80 euro.