UW GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Waarschijnlijk hoorde u reeds via uw ziekenfonds of via andere informatiekanalen van het globaal medisch dossier.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD.

Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing op maat te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers verbeterd.

Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen) een vergoeding. Voor het openen van een GMD wordt op uw verzoek een bericht gestuurd naar uw ziekenfonds. U hoeft hier niet langer voor te betalen. Het voordeel bij een raadpleging bedraagt €2, en bij een avond-raadpleging €6 aangezien het avond-supplement van €4 dan terugbetaald wordt. Het GMD wordt automatisch verlengd indien u uw arts minstens 1 keer per jaar raadpleegt. Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier op uw vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet tegenstrijdig zijn met mekaar.

ONDERZOEKEN EN BEHANDELINGEN DOOR SPECIALISTEN
Indien u een specialist wenst te raadplegen is het best om mij dat te laten weten zodat ik u, indien aangewezen, alle nuttige informatie uit uw dossier kan meegeven. Denk eraan: veel specialisten sturen alleen een verslag naar de huisarts indien er een verwijsbrief is, tenzij u er uitdrukkelijk om vraagt.